Gyógyszergyártás

NACE Rev2 kódot: C.21

Ebbe az ágazatba tartozik a gyógyszeralapanyag és a gyógyszerkészítmény gyártása. Idetartozik a gyógyászati célú vegyi és növényi eredetű termékek előállítása is.

Korlátozzák

This also includes the manufacture of medicinal chemical and botanical products.

Felső kategória

Alkategóriáira

C.21.1: Gyógyszeralapanyag-gyártás
C.21.2: Gyógyszerkészítmény gyártása

Kategóriák azonos szinten

C.20: Vegyi anyag, -termék gyártása
C.21: Gyógyszergyártás
C.22: Gumi-, műanyag termék gyártása
C.23: Nemfém ásványi termék gyártása
C.24: Fémalapanyag gyártása
C.25: Fémfeldolgozási termék gyártása
C.26: Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
C.27: Villamos berendezés gyártása
C.28: Gép, gépi berendezés gyártása
C.29: Közúti jármű gyártása

Change language

BG: Производство на лекарствени вещества и продукти
CZ: Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
DA: Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater
DE: Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
EE: Põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine
EL: Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
EN: Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations
ES: Fabricación de productos farmacéuticos
FI: Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
FR: Industrie pharmaceutique
HR: Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
HU: Gyógyszergyártás
IT: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
LT: Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
LV: Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
MT: Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi u sustanzi farmaċewtiċi
NL: Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
NO: Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater
PL: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
PT: Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas
RO: Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
RU: Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
SK: Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
SV: Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
TR: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı